Eva Tichá


Eva Tichá, Moje záliby a koníčky

Moje motto

Chcete na světě vyniknout? Musíte pracovat, zatímco ostatní se baví.

Winston Churchill

Co byste o mně měli vědět

Jako bilingvní mluvčí Vám mohu zaručit takovou kvalitu překladu, která (v obou jazycích) odpovídá překladu vyhotoveném jednojazyčným rodilým mluvčím.

Mé oblíbené knihy

Naposledy jsem četla titul Demokratie, jehož autorem je Joan Didion.

Mé záliby a koníčky

Ve volném čase ráda čtu, učím se nové cizí jazyky, vzdělávám se nebo rekreačně sportuji.

Proč překládám

K překládání a tlumočení jsem se dostala přes své nejmilejší volnočasové aktivity, jimiž byly od raného dětství četba a s ní související studium jazyků, jelikož jsem toužila číst originály děl, které jsem poznala v českém překladu. Začala jsem si překládat jen tak sama pro sebe, pro radost a teprve po mnoha letech jsem zjistila, jaké skvělé možnosti profesního uplatnění se v tomto oboru nacházejí.

Proč právě čeština, němčina a slovenština

Ačkoliv se učím více cizích jazyků, vím, že se žádný z nich nikdy nenaučím natolik, nakolik ovládám své dva mateřské jazyky – češtinu a němčinu. Proto bych se o své znalosti a schopnosti ráda podělila a nabídla své tlumočnické a překladatelské služby.

Odkud pocházím

Narodila jsem se ve Vrchlabí, v malém městě Královéhradeckého kraje, obklopeném krkonošskými horami.
Toto město se nachází nejen v úpatí hor, ale také blízko hranic se Spolkovou republikou Německo. Vyrostla jsem obklopena dvěma mateřskými jazyky, češtinou a němčinou. V dospělosti jsem oba jazyky přijala a oba používám každý den, jak v soukromém, tak profesním životě.

Co mi dělá radost

Ráda spolupracuji s klienty, kteří si váží kvalitně odvedené překladatelské či tlumočnické práce. Nabízím vstřícnost, spolehlivost, jazykovou korektnost, důvěrnost a flexibilitu. Mám velkou radost z dobře odvedené práce, ze spokojenosti klienta a zejména z toho, když se na mě klient obrátí s další zakázkou.

Co mi vadí

Vadí mi zákazníci, kteří již při objednání zakázky uvažují o tom, že fakturu neproplatí anebo ji proplatí dlouho po splatnosti.

Čeho si vážím

Vážím si férových pracovních vztahů. Líbí se mi, když lidé přistupují k životu a práci zodpovědně, pečlivě a svědomitě a respektují práci druhých. Všech těchto hodnot se držím také ve své praxi. Dále si vážím vzdělaných lidí anebo těch, kteří na svém vzdělání pracují.

Reklama:

Jazykové weby