Eva Tichá


Eva Tichá, Titulek

Jak zajišťujeme kvalitu

Kvalita služeb je první a nejdůležitější zásadou mé práce. Během své praxe jsem si proto vypracovala několik zásad, které mi napomáhají v zachování nejvyšší kvality.

Pro tlumočnické akce a rozsáhlejší překlady zpravidla zpracovávám na základě poskytnutých podkladů tzv. glosář – odbornou technickou terminologii ve zdrojovém a cílovém jazyce.

Překlad vždy prochází konečnou revizí, která minimalizuje jeho nedostatky. Snažím se nepřijímat více zakázek než tolik, kolik jsem schopna kvalitně vyhotovit. Nepřijímám také zakázky z oborů, u nichž si nejsem jistá správností, neboť se v oboru neorientuji. Odbornou terminologii v každém případě několikrát ověřuji v odborné literatuře, na internetu anebo konzultuji s odborníky daného oboru.

Kvalitní text je výsledkem spolupráce mezi překladatelem a klientem. Klient může dodat seznam termínů, které si přeje zachovat anebo se jakkoliv jinak podílet na tvorbě překladu, a to v závislosti na svém přání, a zejména tehdy, je-li odborníkem v oboru, ke kterému se text překladu vztahuje – týká se zejména specializovaných ekonomických a technických textů.

A na závěr: Ve snaze o zajištění co nejvyšší kvality své práce překládám a tlumočím pouze do svých mateřských jazyků. U ostatních jazyků (slovenština, angličtina) nabízím pouze pasivní překlad do českého nebo do německého jazyka, nikoliv do těchto jazyků.

Reklama:

Jazykové weby