Eva Tichá


Eva Tichá, Moje záliby a koníčky

Moje motto

Chcete na světě vyniknout? Musíte pracovat, zatímco ostatní se baví.

Winston Churchill

Co byste o mně měli vědět

Jsem rodilá mluvčí českého i německého jazyka. Mohu poskytnout takovou kvalitu překladu, která odpovídá překladu vyhotovenému rodilým mluvčím.

Mé oblíbené knihy

Naposledy jsem četla titul Demokratie, jehož autorem je Joan Didion.

Mé záliby a koníčky

Ve volném čase ráda čtu, chodím do divadla nebo do kina, učím se nové cizí jazyky, vzdělávám se nebo rekreačně sportuji.

Proč překládám a tlumočím

K překládání a tlumočení jsem se dostala přes své nejmilejší volnočasové aktivity, jimiž byly od raného dětství četba a s ní související studium jazyků, jelikož jsem toužila číst originály děl, které jsem poznala v českém překladu. Začala jsem si překládat jen tak sama pro sebe, pro radost a teprve po mnoha letech jsem zjistila, jaké skvělé možnosti profesního uplatnění se v tomto oboru nacházejí.

Proč právě čeština, němčina a slovenština

Ačkoliv se učím více cizích jazyků, vím, že se žádný z nich nikdy nenaučím natolik, nakolik ovládám své dva mateřské jazyky – češtinu a němčinu. Proto bych se o své znalosti a schopnosti ráda podělila a nabídla své tlumočnické a překladatelské služby.

Odkud pocházím

Narodila jsem se ve Vrchlabí, v malém městě Královéhradeckého kraje, obklopeném krkonošskými horami.
Toto město se nachází nejen v úpatí hor, ale také blízko hranic se Spolkovou republikou Německo. Vyrostla jsem obklopena dvěma mateřskými jazyky, češtinou a němčinou. V dospělosti jsem oba jazyky přijala a oba používám každý den, jak v soukromém, tak profesním životě.

Co mi dělá radost

Ráda spolupracuji s klienty, kteří si váží kvalitně odvedené překladatelské či tlumočnické práce. Nabízím vstřícnost, spolehlivost, jazykovou korektnost, důvěrnost a flexibilitu. Mám velkou radost z dobře odvedené práce, ze spokojenosti klienta a zejména z toho, když se na mě klient obrátí s další zakázkou.

Co mi vadí

Vadí mi zákazníci, kteří již při objednání zakázky uvažují o tom, že fakturu neproplatí anebo ji proplatí dlouho po splatnosti.

Čeho si vážím

Vážím si férových pracovních vztahů. Líbí se mi, když lidé přistupují k životu a práci zodpovědně, pečlivě a svědomitě a respektují práci druhých. Všech těchto hodnot se držím také ve své praxi. Dále si vážím vzdělaných lidí anebo těch, kteří na svém vzdělání pracují.

Reklama:

Jazykové weby