Eva Tichá


Eva Tichá, Mé vzdělání a praxe

Moje praxe

  1. 2016: překlady patentových spisů a užitných vzorů do německého jazyka

  2. 2010: korektury českých a německých textů

  3. 2012: tlumočení technických školení a porad

Moje jazykové vzdělání

Čeština a němčina jsou mé mateřské jazyky.

K bilingvismu mě dovedlo dvoujazyčné rodinné zázemí a současně bilingvní jazyková výchova.

Ve studiu obou jazyků jsem pokračovala na osmiletém Gymnáziu ve Vrchlabí, které jsem zakončila maturitní zkouškou s vyznamenáním (1.0.).

Během studia na gymnáziu jsem absolvovala dva dvouměsíční pobyty v Německu.

Poté jsem se rozhodla pro univerzitní studium českého jazyka a literatury, překladatelství a tlumočnictví a německé filologie v Praze a v Pardubicích.

Absolvovala jsem několik zahraničních seminářů, např. v Bad Kissingenu nebo v Bayreuthu.

Již během studia jsem zahájila překladatelskou a tlumočnickou praxi, jíž se bez přerušení věnuji doposud.

Moje vzdělání

  • Překladatelství a tlumočnictví – německá translatologie: Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  • obhájená bakalářská práce: Komentovaný překlad: Was Lernen beinflusst. In: Lernen. Gehirnforshung und die Schule des Lebens. Heidelberg 2006. S. 139–167
  • bohemistika: Ústav české literatury a literární vědy a Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  • státní zkouška: Český jazyk a literatura (literatura)
  • studijní průměr: 1,3; 183 ECTS kreditů
  • germanistika: Katedra cizích jazyků Univerzity Pardubice
  • Gymnázium Vrchlabí, osmileté, všeobecné, maturitní zkouška s vyznamenáním, průměr maturitní zkoušky 1.0, maturitní předměty: český jazyk a literatura, německý jazyk, dějepis, základy společenských věd (ekonomie, politologie, psychologie, sociologie, právo, filozofie)

Semináře a konference

Mou životní filosofií je snaha o neustálé vzdělávání a rozšiřování jazykové i odborné kompetence. V rámci své odborné, překladatelské, tlumočnické a redaktorské, praxe se zabývám nejen mnoha vědními obory, ale také řadou činností, které vyžadují stálé zdokonalování a užší specializaci.

Aktivní vzdělávání přijde v tomto oboru samo od sebe, je nutností pro odvedení kvalitní práce a vlastně není třeba jej systematicky vyhledávat. Přesto se velmi ráda účastním konferencí a seminářů spjatých s mým profesním oborem.

Moje zahraniční zkušenosti

Práce tlumočníka je nutně spojená s častým pobytem v zahraničí. Ani u mě tomu není jinak, a tak jsem velkou část svého dosavadního života prožila v různých oblastech Evropy.

Po svém vstupu do svobodného povolání překladatelky a tlumočnice jsem měla příležitost navštívit celou řadu dalších měst a krajů nejen v Německu a Rakousku, ale i v dalších zemích Evropské unie, a tak jsem poznala Nizozemsko, Švédsko či Francii.

Všem těmto pobytům jsem vděčná za pracovní příležitost, ale také za načerpání přílivu nových nápadů a zdokonalení svých jazykových a kulturních znalostí. Na vlastní kůži jsem tak zažila několik rozmanitých variant našeho nádherného německého jazyka a těchto zkušeností si velmi vážím.

Můj největší překladatelský úspěch

Svůj první text jsem pro zábavu přeložila asi v osmi letech. Jistěže se nejednalo o profesionálně přeložený a gramaticky správný překlad, jelikož jsem tenkrát ani v jednom jazyce neuměla správně psát …

Později se moje nároky zvýšily a začala jsem rozumět tomu, jaké vlastnosti má mít správně přeložený text. Za velký úspěch jsem považovala dokončení své první rozsáhlé zakázky, která mi byla svěřena.

Myslím si, že dokončení jakéhokoliv překladu, kdy na konci stojí text srozumitelný jinému čtenáři odlišné jazykové oblasti a kultury, lze považovat za úspěch. Překlad, který je honorován, byl jistě motivován praktickými důvody, a tak je na místě těšit se z spokojenosti čtenáře.

Ale můj největší úspěch v poslední době? Několik předcházejících měsíců jsem se zabývala rozsáhlým projektem lokalizace e-shopu do německého jazyka.

Reklama:

Jazykové weby